კაპიტალ ექსპრესი 2013 წლის თებერვლიდან ეროვნული ბანკის მიერ რეგისტრირებული იქნა,როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია; ფუნქციონირების დაწყებიდან 6 თვიანი მუშობის შედეგად,კომპანიის სასესხო პორტფელმა გადააჭარბა 1,5 მლნ ლარს, რაც მიღწეული იქნა საქართველოს ფინანსური ბაზრის მოცემულ სექტორში მომხმარებლებისათვის სესხებზე საუკეთესო პირობების შეთავაზებით და კომპანიის მაღალპროფესიული კადრების
ვალუტის კურსი
USA DOLLAR2.32970.0011000000000001
EURO2.61320.0019
სესხის კალკულატორი
რაოდენობა
ხანგრძლივობა
კატეგორია
ჯამური თანხა
თვეში გადასახდელი თანხა