კაპიტალ ექსპრესი 2013 წლის თებერვლიდან ეროვნული ბანკის მიერ რეგისტრირებული იქნა,როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია; ფუნქციონირების დაწყებიდან 6 თვიანი მუშობის შედეგად,კომპანიის სასესხო პორტფელმა გადააჭარბა 1,5 მლნ ლარს, რაც მიღწეული იქნა საქართველოს ფინანსური ბაზრის მოცემულ სექტორში მომხმარებლებისათვის სესხებზე საუკეთესო პირობების შეთავაზებით და კომპანიის მაღალპროფესიული კადრების
ვალუტის კურსი
USA DOLLAR2.3679-0.0019999999999998
EURO2.5796-0.0211
სესხის კალკულატორი
რაოდენობა
ხანგრძლივობა
კატეგორია
ჯამური თანხა
თვეში გადასახდელი თანხა