სტარტაპ სესხი

28 ივნისი 2019

სტარტაპ სესხი

კაპიტალ ექსპრესმა შექმნა ახალი პროდუქტი, მცირე ბიზნესის ხელშეწყობისთვის. მარტივი პროცედურებით შესაძლებელია ბიზნეს იდეის განხორციელება. თუ გაქვს შესაბამისად ფინანსური გათვლები, შემოსავლის დადასტურების გარეშე მიიღე სესხი 100 000 ლარამდე ბიზნესის დასაწყებად.

სტარტაპ სესხის პირობები:

  • იურიდიული პირის დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში)
  • ბიზნეს გეგმა 
  • უზრუნველყოფა - უძრავი ქონება

ავტო სესხი